Zákaznícka zóna

Transferové ocenenie po novom

Problematika transferového ocenenia nie je pre podnikateľov vôbec žiadnou novinkou. Ako vieme, platilo, že transferové ocenenie sa týkalo len závislých osôb obchodujúcich s podnikmi mimo hraníc Slovenska. Od 1. januára 2015 novela k zákonu o dani z príjmov udáva, že doterajšie požiadavky na transferové oceňovania sa nebudú vzťahovať len na zahraničné osoby, ale vzťahujú sa aj na tuzemské osoby, ktoré sú spolu vzájomne prepojené. Rozšírenie pravidiel transferového oceňovania sa týka všetkých závislých osôb, bez výnimky vzťahujúcej sa na právnické alebo fyzické osoby. Ak ste zvedaví, čo sa pod touto zmenou skrýva, neváhajte a čítajte ďalej.

O čo vlastne ide?

Poďme si to spolu prejsť. Zmenou teda bude, že ceny, ktoré sú obojstranne dohodnuté medzi závislými osobami, by sa nijak nemali líšiť od cien, za ktoré by sa obchodovalo v podobných obchodných vzťahoch, ak by neboli obchodní partneri ekonomicky, personálne, ani nijak prepojení. Ak závislé osoby budú chcieť úmyselne presunúť medzi sebou zisk, budú musieť zaplatiť daň z rozdielov medzi ich cenami a nezávislými cenami.

Ktorá cena bude však porovnateľná pre daný obchodný vzťah? Základom by mal byť benchmarking t. j. porovnanie podniku s jeho podobnými ako aj jednotlivé modely analýzy porovnateľnosti.

Dokumentácia k transferovému oceneniu

Pre všetky vzájomné transakcie vzniknuté medzi prepojenými podnikmi je nutné viesť dokumentáciu. Pýtate sa, čo je jej cieľom? V jednoduchosti dokázať, že osoba ktorá vykonala transakciu so závislými osobami, vykonala všetko s princípom nezávislého vzťahu. Dokumentáciou k transferovému oceňovaniu obsahujúcou metódy z porovnania zisku dáva daňový subjekt na vedomie, že obchodovanie medzi tuzemskými, alebo zahraničnými závislými osobami je v súlade so zákonom.

V prípade, že by Vás zaujímal obsah jednotlivých foriem dokumentácií, tak si môžete prečítať podrobný rozpis v novom usmernení č. MF/011491/2015-724

Môžeme povedať, že ministerstvu sa podarilo zatarasiť ďalšiu drobnú cestičku v zákone, ktorou išli mnohí podnikatelia. Aké má vlastne táto zmena dopady? Rozhodne vznikajú pre daňovníka nadbytočné nepríjemné administratívne povinnosti vo forme transferovej dokumentácie. Taktiež v istej forme vznikla väčšia „čestnosť“ pri jednotlivých transakciách. Avšak treba sa aj zamyslieť, ako budú riešiť porovnateľnosť cien drobní podnikatelia? Nájdu si podobné podniky na porovnanie?

Aj na tieto otázky Vám v prípade záujmu o transferové ocenenie, bude vedieť odpovedať skúsený lektor z praxe, preto neváhajte kontaktovať Agentúru JASPIS.

publikované: 16. 09. 2015

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.