Zákaznícka zóna

Analýza účtovných výkazov
5* 6 hodnotení

Vybrať termín

Správny manažér by mal vedieť čítať a porozumieť účtovným výkazom a správne vyhodnotiť stav danej spoločnosti, aby zabránil možným finančným poruchám


 

Ako bude výuka prebiehať?

Vďaka aplikácii Zoom sa ocitnete vo virtuálnej učebni, kde sa spolu s ďalšími klientmi stretnete naživo s lektorom.

Kurz je zameraný na získanie zručností pri analýze účtovných výkazov. Účtovné výkazy poskytujú komplexnú informáciu o finančnej stabilite spoločnosti, ekonomickej pozícii a predpokladoch budúceho vývoja spoločnosti. Rovnako nám dopomáhajú pri vyhodnocovaní potenciálnych rizík.

Kurz je určený pre manažérov, zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vyprácovávaní finančného plánu spoločnosti, majiteľov firiem a širokej verejnosti.

Čo vás na kurze čaká?

Detailný obsah kuzu:

1. Charakteristika účtovných výkazov (aktuálna účtovná závierka pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva) – obsah a štruktúra údajov, súvislosti v rámci účtovných výkazov
2. Analýza okamžitého stavu (analýza súčasnej situácie - a dato)
3. Analýza minulého stavu (analýza minulej situácie – ex post)
4. Analýza budúceho stavu (projekcia vývoja – ex ante)
5. Analýza absolútnych ukazovateľov (horizontálna, vertikálna a kombinovaná analýza účtovných výkazov)
6. Analýza pomerových ukazovateľov (ekonomické parametre vyplývajúce z účtovných výkazov, čítanie a výpovedná hodnota účtovných výkazov, ukazovatele rentability, aktivity, likvidity, zadĺženosti)
7. Analýza súhrnných indexov hodnotenia (bankrotové a bonitné modely)
8. Prípadové štúdie (tabuľky a grafy)

S lektorom z odbornej praxe preberiete konkrétne metódy na praktických príkladoch. Tiež budete mať možnosť prekonzultovať konkrétne problémy z vašej spoločnosti týkajúce sa preberanej témy.

 

Čo je zahrnuté v cene?

Vyžaduje sa len aby ste si stiahli bezplatnú aplikáciu Zoom - zašleme vám podrobný návod, ako si ju nainštalujete a ako sa do učebne prihlásite. Je to jednoduché, ak ale budete mať akékoľvek otázky, požiadavky na technickú alebo inú pomoc, obráťte sa, prosím, na nás.

Všetky ostatné potrebné materiály a tlačivá si môžete stiahnuť zo zákazníckej zóny, kde neustále pribúdajú aktuálne verzie

Ostaňme v kontakte aj na Facebooku
Pravidelne dokumentujeme atmosféru na kurzoch, ako to u nás vyzerá a čím Agentúra Jaspis práve žije.

Čo na kurz hovoria absolventi?

Mariana Romancová

5*

Kurz ma príjemne prekvapil. Kurz prebehol veľmi pútavým spôsobom, bez straty koncentrácie s praktickými skúsenosťami a informáciami, ktoré budem vedieť použiť v práci. Už dávno som nezažila kurz, ktorý bol celý čas podaný veľmi pútavo a podnetne.

Andrea Štefániková

4*

Kurz mi poskytol základné informácie o účtovníctve, závierke aj analýze - mne informácie vyhovovali. Lektor má prehľad a je fundovaný.

Martina Hajnalová

5*

Kurz mal výbornú štruktúru, bolo poskytnutých veľa užitočných informácií, ktoré boli jasne vysvetlené. Pán lektor bol vynikajúci, je to pán profesionál so skúsenosťami. Veľmi sa mi páčili príklady z praxe.

Celkovo 3 recenzií

Aktuálne termíny

Analýza účtovných výkazov

Doobedný ONLINE kurz od 9:00 do 13:00
30. 11. 2021 - 02. 12. 2021 (kalendár)
lektor: Martin Sýkora (detail)

prihlásiť sa (69,00 €)

8 voľných miest

Mohlo by Vás zaujímať

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.