Zákaznícka zóna

Mzdy a personalistika

Naši lektori vás naučia samostatne spracovať mzdovú agendu aj keď so spracovaním miezd nemáte žiadne skúsenosti. 

Zistíte, aký je správny výpočet mzdy, zdravotné a sociálne odvody, naučíte sa pripraviť všetky tlačivá a výkazy pre poisťovne a daňový úrad. 

Zorientujete sa v aktuálnej legislatíve nevyhnutnej pre mzdového účtovníka a v pracovno - právnych vzťahoch.

Pre skúsených mzdových účtovníkov máme nadstavbové kurzy a odborné školenia. Zvyčajne reagujú na novinky v zákonoch, venujú sa exekúciám, cestovným náhradám a špecifickým prípadom z praxe mzdových účtovníkov.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.